Dansk

Jeg er født i København i 1974 og opvokset på begge sider af Øresund – i Landskrone (Landskrona), Valby og i det meste af mit liv i Brøndby Strand.

Siden jeg var 40 har jeg haft diagnosen Aspergers Syndrom – en del af autismespektret, som gør jeg har det socialt svært med andre mennesker.

Som autist går jeg ind i mig selv, som i en osteklokke og dyrker mine særinteresser, som er: Historie – Danmarks Historie – især i forhold til Skåne, Halland og Blekinge og svenskekrigene.

Musik spiller jeg klaver og lidt trommer, hvor interessen er lagt vægt på på barokmusik,( cembalo) og jazz.  

 

 

Deutsch

Ich wurde 1974 in Kopenhagen geboren und wuchs auf beiden Seiten des Øresund auf – in Landskrona, Valby und den Großteil meines Lebens in Brøndby Strand.

Seit ich 40 bin, wurde mir das Asperger-Syndrom diagnostiziert – ein Teil des Autismus-Spektrums, der mich mit anderen Menschen sozial schwierig macht.

Als Autist gehe ich wie in einer Austernglocke in mich hinein und pflege meine speziellen Interessen, wie zum Beispiel: Geschichte – Geschichte Dänemarks – besonders in Bezug auf Skåne, Halland und Blekinge und die Schwedischen Kriege.

Musik Ich spiele Klavier und einen kleinen Schlagzeuger, dessen Interesse auf Barockmusik (Cembalo) und Jazz liegt.

 

 

English

I was born in Copenhagen in 1974 and raised on both sides of Øresund – in Landskrona, Valby and most of my life in Brøndby Strand.

Since I was 40, I’ve been diagnosed with Asperger’s Syndrome – a part of the autism spectrum, which makes me socially difficult with other people.

As an autist, I go into myself, like in an oyster bell and cultivate my special interests, such as: History – History of Denmark – especially in relation to Skåne, Halland and Blekinge and the Swedish Wars.

Music I play piano and a bit on drums, whose interest is emphasized on baroque music, (harpsichord) and jazz.